No. 22 - Zomer 2021 — Magazine,  19,95

ENG/NL edition

curated by Iwan Baan - 'The Indiana Jones of architecture photography' - The Wall Street Journal

NL - Het zomernummer van See All This wordt een wereldreis op papier naar de meest hoopvolle plekken op aarde. Plekken waar mens en natuur nog altijd met elkaar in evenwicht zijn, of waar de balans opnieuw is hervonden. Samengesteld door fotograaf Iwan Baan, wereldreiziger van beroep met een feilloos oog voor architectuur, landschap en de wijze waarop de mens zijn leefomgeving inricht.

EN - The summer issue of See All This takes you on a trip around the world. A journey on paper, to be enjoyed from ones own couch, featuring some of the most hopeful locations in earth. Places where man and nature have always existed in a balance with one another, or where equilibrium has been restored. Composed by photographer Iwan Baan, world traveler by occupation and with an unerring eye for architecture, landscape, and the way in which humans design the environments which we inhabit.  

No. 22 - Zomer 2021 Magazine  19,95