BLOG

Voor kunst gemaakt | Editorial #31

Door Nicole Ex | september, 2023

‘Kunst stelt ons vragen’, ‘kunst brengt een ander perspectief’, ‘kunst biedt troost’ en ‘kunst leert ons empathisch te zijn en oog te hebben voor de ander’, het zijn frasen die vaak gebruikt worden om de waarde van kunst te onderstrepen. Maar hoe doet die kunst dat en wanneer en voor wie?, vraagt Nicole Ex zich af in het editorial van het nieuwe herfstnummer. 

 

We hebben zo vaak geprobeerd woorden te vinden voor de betekenis van kunst, voor het geluk dat we ervaren door op te leven met kunst en hun makers. Maar hoe we ook probeerden, altijd bleven we steken in holle frasen en clichés: ‘kunst stelt ons vragen’, ‘kunst brengt een ander perspectief’, ‘kunst biedt troost’ en ‘kunst leert ons empathisch te zijn en oog te hebben voor de ander’.

Wanneer ik zo’n zin dacht te moeten schrijven, ter verantwoording voor het feit dat ik me met deze ‘dure hobby’ bezighield, of zo’n zin in een of ander voorwoord las, werd ik er kriegel en opstandig van: ‘O ja?’ dacht ik dan, ‘Leg me dan eens even uit hoe die kunst dat doet en wanneer en voor wie. Maar nooit vond ik daar een zinnig antwoord op.

Inmiddels is er een jonge wetenschap in opkomst, neuro-esthetica genaamd, die zich precies met dit soort vragen bezighoudt. Door onder andere hersenscans wordt binnen deze discipline onderzocht wat kunst in onze hersenen teweegbrengt. Volgens auteurs Susan Magsamen and Ivy Ross van Your Brain on Art maakt dit grensverleggende onderzoek duidelijk wat we allemaal ergens op celniveau wel weten, maar waar we nooit de juiste woorden voor vonden: ‘We are wired for art!’ 

 

 

 


 

Dit is het editorial van See All This #31, dat op 22 September 2023 verschijnt.
Bestel het nummer hier >

Reacties op Voor kunst gemaakt | Editorial #31

laat een reactie achter

Uw beoordeling