Art World

Latest Inspiration

Mapplethorpe provoceert nog steeds

01 april 2016
De provocerende fotograaf Robert Mapplethorpe (1946-1989) verhit postuum nog steeds de Amerikaanse gemoederen, nu met zijn retrospectieven in het J. Paul Getty en het Los Angeles County Museum of Art.

More Inspiration